Dowiedz się, co przygotowaliśmy dla Ciebie na tym blogu!

Rząd proponuje minimalne wynagrodzenie na 2025 rok. Jakie rezerwy pracownicze będą ulegały zmianom?

Podczas posiedzenia Rady Ministrów w dniu 13 czerwca 2024 roku przyjęto propozycję minimalnego wynagrodzenia na 2025 rok. Projekt ten, przedłożony przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zostanie przekazany do rozpatrzenia Radzie Dialogu Społecznego. Ostateczne wartości powinny być zatwierdzane we wrześniu, to jest za około 3 miesiące.

Zgodnie z przyjętym projektem, minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 4626 zł brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa – 30,20 zł brutto. Nowe płace miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku.

Wysokość wzrostu płacy minimalnej

Nominalny i procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia od wysokości z roku 2024 wynosi:
1) w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku (4242 zł) wzrost wyniesie 384 zł, czyli 9,05%,
2) w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku (4300 zł) wzrost wyniesie 326 zł, czyli 7,58%.

Są to przyrosty znacznie niższe niż w ostatnich dwóch latach z rzędu.

Co w modelu wyceny rezerw pracowniczych ulega zmianie?

Rezerwy na świadczenia pracowniczych, których podstawą jest wyższe minimalne wynagrodzenie, mogą wzrastać o analogiczny ułamek, o ile inne parametry wyceny rezerw aktuarialnych pozostaną względnie niezmienione.

Poza podstawą świadczenia, przy okazji zmiany wynagrodzenia minimalnego może być aktualizowany także inny parametr modelu wyceny, to jest prognozowany wzrost wynagrodzenia minimalnego. Aktuariusz w wycenie rezerw na świadczenia pracownicze standardowo uwzględnia prognozowany wzrost podstawy danego świadczenia. W ostatnich latach wynagrodzenie minimalne rosło w szybkim tempie, co zapewne jest uwzględnianie w analizie sytuacji i ustalaniu prognozy. Obowiązek raportowania przez aktuariusza informacji z tego zakresu wynika z Krajowego Standardu Aktuarialnego nr 1 (KSA 1) punkt 3.2.5.2.:

Jeżeli świadczenia uzależnione są od podstaw wymiaru innych niż wynagrodzenie w Jednostce (np. wynagrodzenie minimalne), wysokości oraz stopy wzrostu takich podstaw wymiaru powinny zostać explicite wskazane w raporcie.

Rośnie płaca minimalna i nie tylko

Wynagrodzenia pracownicze zasadniczo ulegają wzrostowi. Zatem świadczenia, które wprost nie zależą od wysokości minimalnego wynagrodzenia również będą w najbliższych wycenach najprawdopodobniej naliczane od wyższych podstaw. To może obejmować odprawy emerytalno-rentowe, odprawy pośmiertne, nagrody jubileuszowe itp. Regularny wzrost wynagrodzeń pracowniczych wynika m.in. z:

  • wpływu otoczenia gospodarczego (np. inflacji, wzrostu omawianych tu stawek minimalnych),
  • uwarunkowań indywidualnych (np. awansowania, przyrostu stażu i doświadczenia pracowników).

Chciałbyś rozpocząć z nami współpracę?

Chętnie przedstawimy Ci naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz przycisk "Proszę o ofertę!" i uzupełnisz znajdujący się tam prosty formularz ofertowy. To tylko pół minuty! Sprawdź nas! Warto!

Przewiń do góry