Aktuarialna wycena rezerw pracowniczych

Oferujemy profesjonalną konsultację i wyznaczenie rezerw na odprawy rentowe, emerytalne, pośmiertne nagrody jubileuszowe i inne, bardziej skomplikowane świadczenia pracownicze (szczegóły tutaj). Przeprowadzamy je zgodnie ze standardami rachunkowości, którymi rozliczają się nasi klienci, a więc w szczególności są to:

  • sprawozdawczość lokalna:
    • Ustawa o rachunkowości (UoR),
    • Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 (KSR 6)
  • sprawozdawczość międzynarodowa europejska:
    • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR 19),
    • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 2)
  • sprawozdawczość amerykańska:
    • US Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP),
    • Financial Accounting Standards Board (FAS)
  • wytyczne obowiązujące aktuariuszy polskich:
    • Krajowy Standard Aktuarialny nr 1 (KSA 1).

Sprawozdania naszego biura były wielokrotnie audytowane, w tym bardzo często przez audytorów z tzw. „Wielkiej Czwórki”.

Jakie dane są potrzebne do wyceny aktuarialnej?

W zależności od rodzaju zlecenia do wykonania obliczeń potrzebny jest inny zestaw danych. Przygotowanie go nie sprawia zwykle naszym Klientom żadnych problemów. Standardowo podstawą wykonania wyceny aktuarialnej są następujące dane i informacje, które Klienci opracowują nam w prostym pliku Excel, przygotowanym przez nasze biuro aktuarialne:

  • dane o wieku, płci, stażu i wynagrodzeniach pracowników,
  • dane o rotacji pracowników i prognozowanym wzroście wynagrodzeń w firmie,
  • zasady wypłacania świadczeń, jeśli są one różne od standardowych (przydatny jest tu wyciąg np. z porozumienia płacowego lub układu zbiorowego),
  • informacja czy rezerwa była wyznaczana w poprzednich latach,
  • ewentualne dodatkowe informacje, odzwierciedlające konkretną sytuację u danego klienta, np. informacja o planach restrukturyzacji firmy, jeśli zmiany takie wpłyną na strukturę zatrudnienia.

Chciałbyś rozpocząć z nami współpracę?

Chętnie przedstawimy Ci naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz przycisk "Proszę o ofertę!" i uzupełnisz znajdujący się tam prosty formularz ofertowy. To tylko pół minuty! Sprawdź nas! Warto!

Przewiń do góry