Programy motywacyjne i ujęcie księgowe MSSF 2

Programy motywacyjne pomagają osiągać cele

Jednym z mechanizmów uruchamianych w spółkach w celu zwiększenia wydajności pracowników są tzw. programy motywacyjne. Polegają zwykle na tym, że pracownikom (np. kadrze zarządzającej, menedżerom) oferowane jest dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od wyników firmy. Takie wynagrodzenie często wypłaca się w postaci akcji własnych firmy, na przykład w formie warrantów subskrypcyjnych. Podlega ono wtedy wycenie zgodnie ze standardami takimi jak MSSF 2.  Wycena tego typu programów motywacyjnych jest jedną z naszych specjalizacji – od lat współpracujemy w tym zakresie z wieloma podmiotami, również ze spółkami giełdowymi wchodzącymi w skład indeksu WIG20.

Odpowiednia klasyfikacja warunków

Poprawna wycena oraz ujęcie kosztu takiego programu wymagają odpowiedniego rozpoznania różnych jego warunków. Jedne mogą wpływać na samą wartość wycenianych uprawnień, a inne na rozłożenie jego kosztu w czasie. Przykładem tych drugich są warunki typu lojalnościowego. Budują one silniejszą więź z firmą i często łączy się je z wymogami osiągnięcia odpowiednich wyników gospodarczych przez spółkę. Z jednej strony menedżer może mieć postawiony cel w postaci osiągnięcia określonego zysku netto w danym roku obrotowym. Z drugiej, dodatkowo, nabycie przez niego prawa do dodatkowego wynagrodzenia w postaci akcji spółki może być uwarunkowane nieprzerwaną pracą przez kolejne 2 lata. Aby odpowiednio zidentyfikować różne warunki takiego programu warto skorzystać z pomocy specjalisty w tym zakresie. W wielu przypadkach taka identyfikacja może się okazać nieoczywista, a do jej poprawnego przeprowadzenia kluczowe jest doświadczenie i głęboka znajomość tematu.

Programy motywacyjne a ujmowanie ich kosztu w księgach

Oprócz samej wyceny programu motywacyjnego, nasi eksperci mogą również doradzić w kwestiach związanych z odpowiednim księgowaniem kosztów związanych z programem. W szczególności możemy zaproponować sposób ujmowania kosztu w zgodzie z MSSF 2. Częstym zagadnieniem jest też zmieniająca się liczba przyznanych uprawnień w zależności od wysokości osiąganych wyników gospodarczych. W pracy z takimi programami nasz zespół też ma już długie lata doświadczenia.

Doradztwo w zakresie tworzenia i modyfikacji programów

Wielokrotnie doradzaliśmy naszym klientom jeszcze przed właściwym wdrożeniem programu motywacyjnego. Niejednokrotnie warto omówić jego szczegóły ze specjalistą od wyceny, póki jest jeszcze możliwość wprowadzenia ewentualnych korekt. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku modyfikacji akcyjnego programu motywacyjnego już w trakcie jego „życia”, gdy uprawnienia do objęcia akcji zostały już przyznane. Ujmowanie tego typu zmian jest bowiem również ściśle określone przez MSSF 2.

Wieloletnie programy motywacyjne

długotrwała współpraca przy programach motywacyjnych

Bardzo często zdarza się, że program motywacyjny uchwala się na wiele lat do przodu. Taki program wymaga rozważenia odpowiednio długiego horyzontu czasowego. Czasami potrzebne są też dodatkowe konsultacje w trakcie jego trwania albo dodatkowe wyjaśnienia dla audytorów. Dlatego warto rozpocząć długotrwałą współpracę ze sprawdzonym i doświadczonym partnerem w tym zakresie. Nasze biuro aktuarialne może pochwalić się wieloma zadowolonymi i długoletnimi klientami, o czym najlepiej świadczą wystawiane nam referencje. Zapraszamy do kontaktu z nami, zapoznania się z naszą ofertą i rozpoczęcia współpracy!

Chciałbyś rozpocząć z nami współpracę?

Chętnie przedstawimy Ci naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz przycisk "Proszę o ofertę!" i uzupełnisz znajdujący się tam prosty formularz ofertowy. To tylko pół minuty! Sprawdź nas! Warto!

Przewiń do góry