Zmiany standardów rachunkowości rezerw

Wszystkie firmy, które księgują rezerwy na świadczenia pracownicze, obowiązują zaktualizowane międzynarodowe standardy rachunkowości. Zmiany te, generalnie, mają pośrednio wpływ także na polską sprawozdawczość poprzez Krajowy Standard Rachunkowości nr 6, który odsyła do postanowień Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 19 przy wycenie rezerw na świadczenia pracownicze. Dodatkowo do zastosowania tych zmian nawet przy księgowaniu rezerw tylko w oparciu o Ustawę o rachunkowości obliguje Krajowy Standard Aktuarialny nr 1.

W standardowym polskim kontekście, powyższe zmiany standardów mają dwojaki charakter :

 • wpływ na wynik finansowy,
 • znacznie szersze obligatoryjne ujawnienia.

Nie wszystko można „wrzucić” w zysk lub stratę

W zależności od klasyfikacji świadczeń pracowniczych oraz przyjętych standardów rachunkowości, część zmian rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych musi być ujmowana w pozycji Innych Całkowitych Dochodów, podczas gdy pozostała część klasyfikowana jest jako Zysk / Strata okresu. Aby wydzielić każdą z tych części aktuariusz musi przeprowadzić szereg dodatkowych, nietrywialnych obliczeń (np. wyznaczyć koszt bieżącego i przeszłego zatrudnienia czy zyski i straty aktuarialne) oraz przydzielić każde świadczenie do jednej z czterech grup, o których mówią wspomniane standardy. Od tego bowiem zależy, jak zaklasyfikowane będą te zmiany.

Rezerwy to już nie tylko jedna liczba

W zakres obligatoryjnych ujawnień wchodzą m.in. takie nowe lub zmodyfikowane pozycje jak:

 1. rozbudowany rachunek zysków i strat aktuarialnych (główne narzędzie analizy zmiany poziomu rezerw między wycenami na kolejne daty bilansowe), a w jego ramach:
  1. koszty zatrudnienia,
  2. odsetki od zobowiązania,
  3. zyski i straty aktuarialne (ZiSA),
  4. pozycje księgowań w ZiS / ICD,
  5. rozbicie ZiSA na przyczyny ich powstania,
 2. analiza wrażliwości (podstawowe narzędzie do wyjaśnienia wpływu przyjętych założeń na poziom rezerw),
 3. duracja aktuarialna (miara wrażliwości zobowiązań aktuarialnych na zmiany dyskonta),
 4. profil wypłat (narzędzie pozwalające zanalizować przypisanie rezerw do kolejnych lat).

Profesjonalne podejście firmy Halley.pl

Nasi eksperci dokładnie zapoznali się z interpretacjami wspomnianych powyżej standardów oraz zaimplementowali je w polskim kontekście. Wielokrotnie zagadnienie to wymagało subtelnego podejścia, odpowiadającego polskim realiom i specyfice. W szczególności wypracowaliśmy wtedy szereg rozwiązań aktuarialnych i nazewnictwa, które na stałe weszło do polskiego języka aktuarialnego (np. „duracja aktuarialna”).

Swojego czasu niektórzy nasi klienci zdecydowali się na wyceny porównawcze wg starych / nowych standardów, aby poznać i zrozumieć impakt tych zmian na poziom stanu ich rezerw. Reprezentowaliśmy naszych klientów przed ich audytorami (wielokrotnie z tzw. Wielkiej Czwórki) i wyjaśnialiśmy, dlaczego rezerwy zmieniły się tak, a nie inaczej (często były to zmiany materialne w kontekście całego sprawozdania finansowego!).

Ponadto jako jedyni w Polsce natychmiast zaktualizowaliśmy nasz autorski system aktuarialny rezerwy24.pl, który jest w pełni zgodny z KSR 6, MSR 19, KSA 1 i spełnia wszystkie ich wymagania.  Dzięki temu nasze raporty są jednymi z najbardziej czytelnych raportów na polskim rynku usług aktuarialnych, a nasi Klienci nigdy nie mają problemu z odpowiednim zaksięgowaniem rezerw na świadczenia pracownicze.

Chciałbyś rozpocząć z nami współpracę?

Chętnie przedstawimy Ci naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz przycisk "Proszę o ofertę!" i uzupełnisz znajdujący się tam prosty formularz ofertowy. To tylko pół minuty! Sprawdź nas! Warto!

Przewiń do góry