Nasi aktuariusze i konsultanci

Wśród naszych ekspertów są aktuariusze, statystycy i specjaliści ds. instrumentów pochodnych. Halley.pl świadczy usługi aktuarialne od roku 2006. Doradzaliśmy wielu firmom, w tym spółkom giełdowym i instytucjom państwowym. Dodajmy, że nasze raporty w zakresie rezerw na świadczenia pracownicze wypracowały sobie solidną markę wśród klientów polskich i zagranicznych (w tym wielu spółek giełdowych), a przede wszystkim organów kontrolnych. Jesteśmy autorami pierwszego w Polsce prostego kalkulatora rezerw na świadczenia pracownicze. Następnie stworzyliśmy komercyjny profesjonalny system aktuarialny. Służy on do wyliczeń rezerw na świadczenia pracownicze, a jego wyniki poświadczają nasi aktuariusze.

Sylwetki naszych głównych konsultantów

Poniżej przedstawiamy sylwetki naszych głównych konsultantów. Oprócz bezpośredniej współpracy z Klientem, nasi aktuariusze kierują także zespołem ekspertów w naszej spółce.

dr n. mat. Paweł Kawa, aktuariusz

nasi aktuariusze: Paweł Kawa

W Halley.pl zajmuje się modelowaniem matematycznym w zakresie wyceny rezerw na świadczenia pracownicze, zgodnie z MSR 19 oraz KSR 6. Oprócz tego zarządza zespołem programistycznym d/s tworzenia szytego na miarę oprogramowania aktuarialnego. Ponadto zajmuje się wycenami programów menedżerskich (zgodnie z MSSF 2) oraz wycenami opcji i innych instrumentów pochodnych. Uczestniczy także w pracach audytowych, głównie w zakresie ubezpieczeń życiowych. Jest także Prezesem Zarządu Spółki.

Z wykształcenia jest matematykiem. Był stypendystą Prezesa Rady Ministrów RP, oraz dwukrotnie stypendystą MEN. W Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego z wyróżnieniem obronił pracę dyplomową. Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznało mu za nią pierwszą nagrodę w ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Studencką Pracę z Matematyki im. Józefa Marcinkiewicza. Następnie w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie obronił pracę doktorską i uzyskał tytuł Doktora Nauk Matematycznych.

W ramach prowadzonych przez siebie badań naukowych, wielokrotnie dawał odczyty na całym świecie (np. w Singapurze na National University of Singapore, w USA na University of Florida czy w Japonii na Kyoto University). Niezależnie od działalności w Halley.pl, wykłada także na Uniwersytecie Wrocławskim. Wprowadził do programu studiów matematycznych cztery autorskie kursy. Te kursy to: Wycena i analiza instrumentów finansowych I i II oraz Bazy danych i Bazy danych 2. Wypromował szereg prac magisterskich z zakresu matematyki aktuarialnej i finansowej.


Patrycja Osadnik, Dyrektor Biura Aktuarialnego

Patrycja Osadnik

Ukończyła studia wyższe na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach specjalizacji matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach. W ramach swojej pracy dyplomowej pt. Wycena i analiza aktuarialna zobowiązań prywatnych funduszy emerytalnychgruntownie zbadała specyfikę zobowiązań funduszy emerytalnych. Kilka lat później ta wiedza zaprocentowała podczas prowadzonego przez Halley.pl dla Najwyższej Izby Kontroli audytu funduszu emerytalnego CERN.

Związana jest z naszą Spółką od 2011 roku, gdzie odbyła szereg szkoleń dotyczących wyceny rezerw na świadczenia pracownicze w świetle polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, prowadzonych przez aktuariuszy. Bezpośrednio uczestniczyła w kilku tysiącach wycen aktuarialnych. Implementowała informatycznie kilkaset regulacji świadczeń pracowniczych oraz kilkadziesiąt szytych na miarę ujawnień wg MSR 19, KSR 6, KSA 1 i US GAAP (FAS).

Wielokrotnie reprezentowała naszych największych klientów z GPW przed audytorem w trakcie badania sprawozdania finansowego czy audytu wewnętrznego. Ponadto przygotowywała analizy i wyjaśnienia dla związków zawodowych w zakresie rezerw aktuarialnych na świadczenia pracownicze. Obecnie, jako członek Zarządu Spółki, zarządza zespołem pracowników dedykowanych do realizacji wycen aktuarialnych.


dr inż. Przemysław Klusik, aktuariusz, CRSA

nasi aktuariusze: Przemysław Klusik

W Halley.pl zajmuje się szeroko pojętym doradztwem aktuarialnym oraz inżynierią finansową związaną ze skomplikowanymi instrumentami finansowymi (głównie instrumentami pochodnymi). Prowadził jako główny wykonawca kilka projektów tworzenia nowych towarzystw ubezpieczeniowych (towarzystw ubezpieczeń wzajemnych) włącznie z postępowaniem o zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przed Komisją Nadzoru Finansowego. Ponadto prowadził audyty aktuarialne firm ubezpieczeniowych działających zarówno w obszarze ubezpieczeń życiowych jak i majątkowych.

Jako niezależny konsultant aktuarialny działa od roku 2005. Wcześniej kierował pracami Biura Aktuarialnego towarzystwa Concordia Wielkopolska (obecnie Concordia Polska). Należy do Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy (członek rzeczywisty). 

Warto dodać, że od wielu lat wykłada na Uniwersytecie Wrocławskim kursy własnego autorstwa „Inżynieria Finansowa” oraz „Wycena i Analiza Instrumentów Finansowych III”.  Obronił doktorat z nauk matematycznych „Strategie zabezpieczające instrumenty pochodne”.


Aktuariusze Halley.pl w rejestrze KNF

Oczywiście nasi aktuariusze wpisani są do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Można to łatwo sprawdzić klikając ten link.

Chciałbyś rozpocząć z nami współpracę?

Chętnie przedstawimy Ci naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz przycisk "Proszę o ofertę!" i uzupełnisz znajdujący się tam prosty formularz ofertowy. To tylko pół minuty! Sprawdź nas! Warto!

Przewiń do góry