Wycena instrumentów pochodnych

W zakresie naszych usług jest wycena instrumentów pochodnych i praw do papierów wartościowych metodami matematyki finansowej. W szczególności realizujemy często zlecenia, w których wycena musi być zgodna z MSSF 2 (Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej nr 2). Standardowo w tych wycenach papiery wartościowe są częścią pakietów motywacyjnych kadry kierowniczej (tzw. programy opcyjne).

Nasz zespół, w którego skład wchodzą: matematycy wyspecjalizowani w inżynierii finansowej, statystycy, aktuariusze i ekonomiści, posiada bogate doświadczenie w zakresie wyceny wielu pochodnych instrumentów finansowych. Współpracowaliśmy w tym zakresie z wieloma spółkami, często giełdowymi (choć nie tylko) – również ze spółkami wchodzącymi w skład indeksu WIG20. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami.

Jakie instrumenty pochodne wycenialiśmy?

głowa jak książki do wyceny instrumentów pochodnych

Naszą specjalizacją jest wycena instrumentów pochodnych z bardzo szerokiego portfela. Oto niektóre z nich, wyceniane przez nas w ciągu naszego wieloletniego doświadczenia:

 1. Opcje na akcje i inne:
  • europejskie (kupna oraz sprzedaży),
  • amerykańskie ( kupna oraz sprzedaży),
  • opcje egzotyczne, np. opcje azjatyckie, opcje binarne (digital), look-back,
  • opcje walutowe.
 2. Kontrakty IRS (ang. interest rate swaps).
 3. Kontrakty terminowe:
  • futures,
  • forward,
  • na waluty.
 4. Obligacje zamienne.
 5. Warranty subskrypcyjne (emitowane np. w związku z realizacją programów motywacyjnych).

Różnorodna mechanika i modelowanie

Wycena instrumentów pochodnych często jest skomplikowana ze względu na ich rozmaitą mechanikę, nierzadko bardzo złożoną. Wymaga zwykle założenia odpowiedniego modelu wyceny oraz zastosowania narzędzi informatycznych.

Dla przykładu, wypłata (ang. payoff) z opcji egzotycznej może zależeć od średniej ceny akcji w ustalonym przedziale czasu. Innym wskaźnikiem może być stosunek średniego rocznego wzrostu akcji do wzrostu wybranego indeksu giełdowego. Powoduje to konieczność odpowiedniego oszacowania i często symulowania różnych procesów, związanych między innymi z ruchami akcji na giełdzie.

Wycena takich instrumentów wymaga więc szerokiej wiedzy z zakresu modelowania stochastycznego. Tym niemniej w naszym zespole są eksperci od matematyki finansowej z dużym doświadczeniem w tym zakresie.

Przy wycenie instrumentów pochodnych kluczowa jest kalibracja

wycena instrumentów pochodnych - kalibracja modelu

Dla jakości wyceny instrumentów pochodnych właściwa kalibracja modelu jest sprawą kluczową.

Przede wszystkim zwykle potrzebne jest określenie wartości takich parametrów jak stopa dyskontowa czy zmienność akcji. W tym celu można użyć instrumentów dostępnych aktualnie na rynku, jak i historycznych notowań giełdowych.

Wybranie metody kalibracji odpowiedniej dla konkretnej wyceny jest jej integralną częścią. Warto dodać, że jest to szczególnie ważne w przypadku praw pochodnych, zależnych od kilku instrumentów podstawowych. W takiej sytuacji bardzo ważne jest bowiem uwzględnienie zależności między poszczególnymi składowymi.

Na koniec dodajmy, że przy kalibracji i walidacji modeli, które powstają indywidualnie dla każdego instrumentu, czynny udział biorą nasi statystycy i ekonomiści.

Chciałbyś rozpocząć z nami współpracę?

Chętnie przedstawimy Ci naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz przycisk "Proszę o ofertę!" i uzupełnisz znajdujący się tam prosty formularz ofertowy. To tylko pół minuty! Sprawdź nas! Warto!

Przewiń do góry