Agenda szkolenia – MSR 19

 1. Wprowadzenie do rezerw na świadczenia pracownicze
  • potrzeba tworzenia,
  • metoda aktuarialna prognozowanych uprawnień jednostkowych w pigułce,
  • KSR 6 a MSR 19,
 2. MSR 19
  • szerokie obowiązkowe ujawnienia,
  • odmienne podejście do ujmowania różnych świadczeń,
  • wpływ MSR 19 na raportowanie wyników finansowych Jednostki (np. nowe pozycje wchodzące w inne całkowite dochody),
  • zmiana regulacji (lub likwidacja) wypłacanych świadczeń pracowniczych w świetle MSR 19
  • status metody korytarzowej.
 3. Czytanie raportu aktuariusza
  • rachunek zysków i strat aktuarialnych jako główne narzędzie analizy zmiany poziomu rezerw między wycenami na kolejne daty bilansowe,
  • analiza wrażliwości jako podstawowe narzędzie do wyjaśnienia wpływu przyjętych założeń na poziom rezerw,
  • duracja aktuarialna jako odpowiednik standardowej duracji,
  • profil wypłat jako narzędzie pozwalające zanalizować przypisanie rezerw do kolejnych lat,
  • nota objaśnieniowa do sprawozdania finansowego zgodnego z MSR 19.
 4. Zmiana wieku emerytalnego (historyczna / przyszła ?!)
  • skąd tak skomplikowany i istotny wpływ na poziom niektórych rezerw,
  • raportowanie i wpływ na wynik.
 5. Założenia aktuarialne / nieaktuarialne a kształtowanie poziomu rezerw
  • prognozowane wzrosty wynagrodzeń,
  • stopa dyskontowa,
  • rotacja pracowników,
  • nowi pracownicy w Firmie,
  • połączenia Jednostek,
  • nietypowe struktury zatrudnienia (np. dużo pracowników w wieku emerytalnym),
  • uznaniowość niektórych założeń,
  • nowoczesne narzędzia do zarządzania poziomem rezerw.
  • jak „z głową” zmienić regulacje świadczeń pracowniczych w Firmie, w kontekście rezerw i MSR 19.

Chciałbyś rozpocząć z nami współpracę?

Chętnie przedstawimy Ci naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz przycisk "Proszę o ofertę!" i uzupełnisz znajdujący się tam prosty formularz ofertowy. To tylko pół minuty! Sprawdź nas! Warto!

Przewiń do góry