Usługi aktuarialne naszego biura

ludzie w biurze świadczący usługi aktuarialne

Halley.pl to uznany zespół doświadczonych i utytułowanych aktuariuszy, statystyków i matematyków specjalizujących się w inżynierii finansowej i modelowaniu stochastycznym. Świadczymy specjalistyczne usługi aktuarialne i zawsze dbamy, aby były one najwyższej próby.

Właśnie przede wszystkim od naszego wykształcenia oraz doświadczenia zależy jakość naszych usług, dlatego w sekcji Nasi aktuariusze i konsultanci prezentujemy sylwetki głównych konsultantów naszej firmy.

Nasza firma ma ponadto liczne kontakty personalne ze środowiskami biznesu oraz nauki i współpracujemy z blisko 40 ekspertami dziedzinowymi w zespołach powoływanych przy realizacji konkretnych projektów.

Świadczymy usługi aktuarialne, tworzymy i kalibrujemy modele stochastycznej matematyki finansowej i gospodarki energią oraz przeprowadzamy analizy statystyczne.

Nasze główne usługi aktuarialne

Chętnie pomożemy rozwiązać Państwa aktuarialne i analityczne problemy. Będziemy Państwa doradcami w zakresie następujących tematów aktuarialnych.

świadczenia pracownicze

Wycena rezerw na świadczenia pracownicze (MSR 19, KSR 6)

Nasz aktuariusz wyznaczy dla Państwa rezerwy na odprawy emerytalne, pośmiertne, rentowe, nagrody jubileuszowe, ZFŚS, niewykorzystane urlopy i szereg innych. Obliczenia przeprowadzane są zgodnie z MSR 19, Ustawą o rachunkowości, KSR 6, a także wg US GAAP. Nasze raporty spełniają wymagania Krajowego Standardu Aktuarialnego nr 1.

opcje menedżerskie

Wycena opcji menedżerskich i programów motywacyjnych dla Zarządu (MSSF 2)

W ramach naszych usług aktuarialnych wielokrotnie przeprowadzaliśmy wyceny opcji menedżerskich czy warrantów subskrypcyjnych. Instrumenty te są zwykle częścią pakietu motywacyjnego kadry menadżerskiej i zarządów. Zdarzają się też akcje fantomowe. Wyceny te przygotowujemy w oparciu o MSSF 2, wg wartości godziwej, lub w oparciu o stosowaną przez Klienta indywidualną politykę rachunkowości.

notowania instrumentów finansowych

Wycena instrumentów finansowych: instrumenty pochodne, opcje na akcje, opcje egzotyczne

Aktuariusze z naszej firmy wycenią dla Państwa bardzo szeroki zakres różnorodnych instrumentów finansowych, w szczególności: opcje na akcje, złożone instrumenty pochodne, opcje egzotyczne, warranty subskrypcyjne, opcje walutowe, kontrakty terminowe, swapy itd. Wyceny przeprowadzamy wg wartości godziwej w zgodzie ze standardami międzynarodowymi (MSSF).

udzielenie pożyczki lub kredytu

Wycena obligacji, pożyczek i zobowiązań wg SCN / zamortyzowanego kosztu

Wyceniamy wg skorygowanej ceny nabycia (SCN) obligacje, pożyczki i kredyty. Nasi eksperci mają duże doświadczenie w wyznaczeniu wartości zobowiązań zgodnie ze zamortyzowanym kosztem. Nasze wyliczenia są zgodne z prawem polskim oraz MSR.

Usługi aktuarialne związane z firmami ubezpieczeniowymi

Świadczymy szereg usług aktuarialnych, związanych z aktuariatem Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz dla Reasekuratorów. Poniżej znajdziesz kluczowe elementy z naszej oferty w tym zakresie.

firmy korporacje w Warszawie
usługi aktuarialne - outsourcing

Wyliczenia aktuarialne i outsourcing dla Towarzystw Ubezpieczeniowych

Nasze biuro aktuarialne oferuje kompleksowe doradztwo aktuarialne i outsourcing funkcji aktuarialnych. W szczególności naszą specjalnością są: wycena produktów ubezpieczeniowych, wszelkiego rodzaju rezerwy szkodowe i rezerwy w ubezpieczeniach życiowych, raport aktuariusza o stanie portfela i analizy strategiczne.

licencja ubezpieczeniowa

Zdobywanie licencji ubezpieczeniowych KNF

Nasi specjaliści mogą kompleksowo przygotować wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego. Oferujemy pomoc w zdobywaniu zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej (tzw. licencji ubezpieczeniowej) – zarówno w postaci Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych jak i Spółki Akcyjnej.

audyt towarzystwa ubezpieczeniowego

Audyt towarzystw ubezpieczeniowych

Nasi aktuariusze wielokrotnie uczestniczyli i wspierali audytorów w trakcie badania sprawozdań towarzystw ubezpieczeniowych. Analizowaliśmy poprawność wyznaczenia szeregu rezerw aktuarialnych. Wypowiadaliśmy się co do zasadności przyjęcia takich a nie innych założeń aktuarialnych i ekonomicznych. Badaliśmy kluczowe procesy biznesowe funkcjonujące w firmach ubezpieczeniowych.

Inne usługi aktuarialne, które świadczymy

W ofercie naszego biura aktuarialnego są także usługi z zakresu analiz statystycznych oraz szkolenia eksperckie. Ponadto zajmujemy się bardziej specjalistycznymi, szytymi na miarę zagadnieniami. Szczegóły znajdziesz poniżej.

konkretne usługi aktuarialne zanotowane w kalendarzu
analiza statystyczna - wykres

Analizy statystyczne

Jeśli reprezentują Państwo inne branże gospodarki i poszukują wiarygodnego partnera do wykonania zaawansowanych analiz statystycznych (m.in. modelowanie statystyczne, wielowymiarowe modele regresji, szeregi czasowe, modelowanie stochastyczne), firma halley.pl z przyjemnością zaoferuje Państwu swoje usługi aktuarialne.

ppk - skarbonka na przyszłość

Doradztwo w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Pierwszym i newralgicznym etapem wdrożenia PPK jest wybór instytucji finansowej, z którą podmiot zatrudniający pracowników zawrze umowę o zarządzanie PPK. Bazując na wiedzy z zakresu rynków kapitałowych oraz systemów emerytalnych, w ramach współpracy oferujemy kompleksowe porównanie wszystkich dostawców PPK.

szkolenie przez aktuariusza

Szkolenia eksperckie

Interesują Państwa szkolenia z obszaru aktuariatu, inżynierii finansowej, instrumentów pochodnych? Mają Państwo zaplanowane w swoim budżecie środki na przeprowadzenie szkoleń eksperckich? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń. Nasi eksperci mają wieloletnie doświadczenie akademickie i dydaktyczne w pracy ze studentami oraz pracownikami korporacji.

odroczone części wynagrodzeń

Ujmowanie programów retencyjnych i odroczonych części wynagrodzeń

Z programami retencyjnymi mamy do czynienia szczególnie często, gdy obsługujemy banki czy firmy ubezpieczeniowe, u których dochodzi do fuzji. Świadczenia te wymagają bardzo dokładnego zrozumienia ich konstrukcji oraz subtelnego podejścia przy wycenie. Zmienne części wynagrodzeń przeznaczone są przede wszystkim dla tzw. risk-takerów. Mamy tu wieloletnie doświadczenia, gdyż uczestniczyliśmy w szeregu fuzji wśród naszych klientów.

buldożer

Rezerwy na koszty likwidacji kopalni i ochronę środowiska

Nasz aktuariusz wyznaczy Państwa zobowiązania związane z planowanym demontażem szybu wiertniczego czy kopalni. Rezerwa na koszty likwidacji kopalni powinna zostać utworzona, gdy ustawowy Fundusz Likwidacji Kopalń nie zgromadzi środków niezbędnych do pokrycia zobowiązań. Obliczenia zostaną wykonane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Ustawą o Rachunkowości.

A może usługa szyta na miarę?

Jeżeli wśród naszych powyższych propozycji nie znalazła się interesująca Państwa usługa doradztwa aktuarialnego, to mimo tego zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie dowiemy się, w czym moglibyśmy pomóc. Jeżeli tylko będzie to możliwe, rozszerzymy naszą ofertę i skroimy ją specjalnie pod Państwa potrzeby.

żarówka z pomysłami

Chciałbyś rozpocząć z nami współpracę?

Chętnie przedstawimy Ci naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz przycisk "Proszę o ofertę!" i uzupełnisz znajdujący się tam prosty formularz ofertowy. To tylko pół minuty! Sprawdź nas! Warto!

Przewiń do góry