PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

3 filary PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem.

Aktem prawnym regulującym to zagadnienie jest Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: Ustawa).

Kto i kiedy

Ustawa nakłada na podmiot zatrudniający pracowników obowiązek wdrożenia programu PPK w terminach zgodnych z poniższym harmonogramem.

PracodawcaTermin zawarcia umowy o zarządzanieTermin zawarcia umowy o prowadzenie
zatrudniający powyżej 250 osób25.10.201912.11.2019
zatrudniający 50-249 osób27.10.202010.11.2020
zatrudniający 20-49 osób27.10.202010.11.2020
pozostali pracodawcy + jednostki sektora publicznego23.04.202110.05.2021

Od czego musi zacząć pracodawca?

Pierwszym etapem wdrożenia programu jest wybór tzw. Zarządzającego, czyli instytucji finansowej, z którą będzie zawierana umowa o zarządzanie PPK.

Zgodnie z art. 7 pkt 3 Ustawy pracodawca podczas wyboru Zarządzającego powinien brać pod uwagę:

  • warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK,
  • efektywność w zarządzaniu aktywami,
  • doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi.

Postaw na doradztwo w zakresie wyboru Zarządzającego PPK

wybór PPK

Wytypowanie podmiotu zarządzającego jest newralgicznym etapem wdrożenia PPK. Porównanie wszystkich 20 dostawców zgodnie z powyższymi warunkami jest pracochłonne, wymaga odpowiednich zasobów oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu rynków kapitałowych.

Potencjalnymi przeszkodami do skutecznego wyboru Zarządzającego mogą okazać się:

  • – brak odpowiednich danych do przekrojowego porównania efektywności w zarządzaniu,
  • – brak specjalistycznej wiedzy,
  • – znaczny koszt wynikający z konieczności pozyskania danych, a także z czasu pracy oddelegowanych do tego zagadnienia pracowników.

Pracownicze Plany Kapitałowe z Halley.pl

W ramach współpracy oferujemy:

  • przekrojowe porównanie wszystkich dostawców PPK,
  • pomoc w zakresie spełnienia wszystkich obowiązków ciążących na pracodawcy zgodnie z Ustawą,
  • analizę rynku spersonalizowaną ze względu na strukturę wiekową firmy,
  • specjalistyczną wiedzę z zakresu rynków kapitałowych oraz systemów emerytalnych.

Zapraszamy do kontaktu.

Chciałbyś rozpocząć z nami współpracę?

Chętnie przedstawimy Ci naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz przycisk "Proszę o ofertę!" i uzupełnisz znajdujący się tam prosty formularz ofertowy. To tylko pół minuty! Sprawdź nas! Warto!

Przewiń do góry