Wycena warrantów

wycena warrantów w strategii rozwoju firmy

Częstym elementem programów motywacyjnych w spółkach akcyjnych jest emisja tzw. warrantów subskrypcyjnych. Dają one osobom uprawnionym pierwszeństwo zakupu akcji spółki podczas ich przyszłych emisji, z wyłączeniem praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Pomijając inne aspekty prawne (jak np. warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego), po przyznaniu takich instrumentów często konieczna jest wycena warrantów według MSSF 2.

Profesjonalna wycena warrantów subskrypcyjnych

Ze względu na swoją mechanikę, do wyceny warrantów wykorzystywane są modele wyceny opcji, takie jak model Blacka-Scholesa. Ich wycena musi uwzględniać wiele różnych czynników, szczególnie gdy musi być przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi standardami takimi jak MSSF 2. Nasz zespół ekspertów ma bardzo duże doświadczenie związane z tego typu wycenami. Przeprowadzamy wyliczenia z uwzględnieniem wymaganych założeń. Na koniec wszystkie kluczowe informacje zbieramy i opisujemy w dedykowanym raporcie, który następnie podpisuje nasz aktuariusz.

Programy motywacyjne dla kluczowych pracowników

warranty subskrypcyjne dla pracowników kluczem do sukcesu firmy

Warranty określają warunki i szczegóły zakupu akcji w przypadku ich wykonania. Są to m.in. możliwy termin (lub okres) wykonania, cena zakupu pojedynczej akcji czy liczba akcji przypadająca na pojedynczy warrant.  Mogą występować również dodatkowe warunki, które należy spełnić, aby wykonanie warrantu było możliwe. Przykładem może być wymóg wypracowania przez spółkę odpowiednio wysokiego zysku w danym roku obrotowym. Często występują też warunki typu lojalnościowego, które wymagają od uprawnionego dalszej pracy dla spółki przez ustalony okres. To wszystko powoduje, że warranty subskrypcyjne są narzędziem często wykorzystywanym w programach motywacyjnych dla kluczowych pracowników w firmie.

Wycena warrantów uwzględniająca obserwacje rynkowe

Akcje obejmowane w wyniku wykonania warrantów często są akcjami spółki, która jest notowana na giełdzie. W związku z tym mają one swoją wartość rynkową oraz pewną historię swoich notowań. To powoduje konieczność uwzględnienia obserwacji rynkowych przy wycenie warrantów na takie akcje, na przykład w celu odpowiedniej kalibracji parametrów wejściowych do modelu wyceny. Czasami warranty mogą zależeć również od średniej ceny akcji w ustalonym okresie albo ich stosunku do wybranego indeksu giełdowego. Podczas wyliczeń eksperci halley.pl każdorazowo analizują sytuację rynkową akcji spółki i odpowiednio uwzględniają ją w wycenie, stosując nowoczesne metody inżynierii finansowej.

Rozłożenie kosztu programu w czasie

wykres ujmowania kosztu wyceny warrantów w czasie

Oprócz wytycznych dotyczących wyliczania wartości godziwej przyznanych warrantów subskrypcyjnych, MSSF 2 określa też zasady ujmowania kosztu programu w podokresach. Istotne znaczenie ma przy tym tzw. okres nabywania uprawnień. Jego wyznaczenie ma kluczowe znaczenia do odpowiedniego rozbicia tego kosztu np. na kolejne kwartały. W tym zakresie zespół halley.pl również pomoże przygotować odpowiednie zestawienia czy rozbicia, aby można było łatwo ująć odpowiednie kwoty w swoich księgach. Zapraszamy do kontaktu w celu poznania naszej oferty w tym zakresie.

Chciałbyś rozpocząć z nami współpracę?

Chętnie przedstawimy Ci naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz przycisk "Proszę o ofertę!" i uzupełnisz znajdujący się tam prosty formularz ofertowy. To tylko pół minuty! Sprawdź nas! Warto!

Przewiń do góry