Zarządzanie ryzykiem zmiany tablic śmiertelności

Halley.pl jako pierwsza polska firma konsultingowa oferuje Państwu modelowanie ryzyka śmiertelności i badanie stopnia narażenia Państwa portfela na to ryzyko. Oferujemy także modelowanie przyszłych parametrów śmiertelności tradycyjnymi metodami projekcji oraz metodami zaawansowanymi: m.in. metodą Lee-Cartera, metodami zalecanymi przez brytyjski CMI Committee oraz w sposób czysto stochastyczny, w oparciu o symulacje z rozszerzonego modelu Cox-Ingersoll-Ross i innych modeli śmiertelności.

Ubezpieczyciel będący stroną ubezpieczenia na życie, bierze na siebie ryzyko związane ze śmiertelnością ubezpieczonych. Standardowe ryzyko śmiertelności polega na tym, że poszczególni ubezpieczeni mogą żyć dłużej (lub krócej) niż przewidywano. W zależności od zawartego kontraktu, sytuacja taka może być korzystna lub wiązać się ze stratą dla ubezpieczyciela. Ryzyko to nazywa się niesystematycznym ryzykiem śmiertelności i zarządza się nim poprzez dywersyfikacje – z prawem wielkich liczb, średnia obserwowana długość życia w dużych portfelach będzie bardzo bliska założeniom aktuarialnym.

Ze sprzedażą ubezpieczeń na życie wiąże się jednak także systematyczne ryzyko śmiertelności. Polega ono na tym, że w przyszłości może się okazać, że cała populacja ubezpieczonych będzie żyła znacznie dłużej lub znacznie której niż przypuszczano. Taka sytuacja może okazać się bardzo kosztowna. Przed tym ryzykiem nie ustrzeże żadna dywersyfikacja. Jedynym sposobem zabezpieczenia jest utrzymywanie zrównoważonego portfela ubezpieczeń na życie i dożycie lub transfer tego ryzyka na innego ubezpieczyciela za pomocą odpowiedniego kontraktu: swapu lub odpowiedniej opcji na śmiertelność.

Chciałbyś rozpocząć z nami współpracę?

Chętnie przedstawimy Ci naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz przycisk "Proszę o ofertę!" i uzupełnisz znajdujący się tam prosty formularz ofertowy. To tylko pół minuty! Sprawdź nas! Warto!

Przewiń do góry