Dowiedz się, co przygotowaliśmy dla Ciebie na tym blogu!

Wypadki przy pracy w 2023 – wstępne dane GUS i ich wpływ na wycenę aktuarialną rezerw pracowniczych

Co już udało się ustalić?

W kwietniu GUS opublikował wstępne i uproszczone dane na temat wypadków przy pracy, które wydarzyły się w 2023 roku. Publikacja została powiązana z obchodami Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który przypadał 28 kwietnia.

Na podstawie tego wstępnego raportu GUS można stwierdzić, że niestety wzrosły zarówno: bezwzględna liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, jak i względny wskaźnik wypadkowości. Otóż w 2023 roku odnotowano 68663 osób poszkodowanych wobec 66606 w 2022 roku, natomiast wskaźnik wypadkowości wg szacunkowego raportu za 2023 rok wynosi 4,90 wobec 4,66 w roku poprzednim.

Statystyczny profil poszkodowanego: pracownik z sektora „przetwórstwo przemysłowe”, na stanowisku „operator maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych”, o stażu pracy „1 rok i mniej”.

Nie została jeszcze podana m.in. liczba pracowników, którzy ulegli śmiertelnemu wypadkowi przy pracy. W 2022 roku było to 180 osób.

Ostateczne podsumowanie obejmujące 2023 rok zostanie opublikowane w listopadzie 2024 r.

Wypadkowość a aktuarialne rezerwy na świadczenia pracownicze

Świadczenia pracownicze gwarantowane przez pracodawcę po okresie zatrudnienia według Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 19 (MSR 19) to np. odprawa pośmiertna oraz odprawa rentowa.
Niektóre Jednostki, zwłaszcza z sektora o podwyższonym ryzyku niebezpiecznych zdarzeń, w wewnętrznych regulaminach czy układach zapewniają swoim pracownikom wyższe odprawy pośmiertne dla rodziny w sytuacji śmierci pracownika na skutek wypadku przy pracy oraz wyższe odprawy rentowe dla pracowników poszkodowanych na skutek wypadku przy pracy. Wysokość takiego świadczenia pracowniczego może być nawet kilkukrotnie wyższa od gwarantowanego z kodeksu pracy. W związku z tym rezerwy na świadczenia pracownicze tego typu również powinny być odpowiednio szacowane uwzględniając zarówno odpowiednio większe prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia jak i indywidualne mnożniki podstaw.

Jeżeli końcowe dane z GUS potwierdzą wyższą wypadkowość, w tym również ze skutkiem śmiertelnym, to może to być czynnikiem wzrostu niektórych rezerw aktuarialnych liczonych na datę bilansową 2024-12-31. Szczególnie wrażliwa w tym obszarze jest oczywiście rezerwa na odprawy pośmiertne w następstwie nieszczęśliwego wypadku przy pracy.

Chciałbyś rozpocząć z nami współpracę?

Chętnie przedstawimy Ci naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz przycisk "Proszę o ofertę!" i uzupełnisz znajdujący się tam prosty formularz ofertowy. To tylko pół minuty! Sprawdź nas! Warto!

Przewiń do góry