Dowiedz się, co przygotowaliśmy dla Ciebie na tym blogu!

Obligacje BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

przeciwdziałanie COVID

Bank Gospodarstwa Krajowego w ostatnich miesiącach wyemitował obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Miały miejsce trzy emisje:

  • FPC0427 z dn. 2020-04-23,
  • FPC0630 z dn. 2020-06-04,
  • FPC0725 z dn. 2020-07-01.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie BGK.

Krótka charakterystyka obligacji BGK

Są zabezpieczone gwarancją Skarbu Państwa. Catalyst klasyfikuje je jako obligacje skarbowe. Mają bardzo dobry rating. Zgodnie z komunikatami banku agencja ratingowa Fitch przyznała dla obligacji FPC0427 oraz FPC0630 następujące ratingi:

  • long-term local currency rating: A-,
  • national long-term rating: AAA(pol).

Są stosunkowo często notowane od razu po emisji. Wartość ich emisji jest wysoka.

Rentowność obligacji BGK

Rentowność obligacji BGK na tle rentowności obligacji Skarbu Państwa kształtuje się istotnie wyżej. W poniższej tabeli zestawiono wartości YTM brutto z 2020-06-29 dla wybranych płynnych obligacji z długim terminem zapadalności.

nazwa obligacji / data2020-06-29
FPC06302,07%
DS10291,34%
WS04281,33%
DS07271,18%
FPC04271,64%

Znaczenie dla wyceny rezerw

Rok 2020 upływa pod znakiem bardzo niskiej stopy dyskontowej wykorzystywanej do wyceny rezerw na świadczenia pracownicze oraz innych wycen aktuarialnych. Stosunkowo wysokie poziomy rentowności obligacji BGK oraz ich ogólna charakterystyka mogą napawać optymizmem wiele firm liczących rezerwy w połowie tego roku, choć do poziomu rentowności z połowy roku 2019 jest im daleko.

Chciałbyś rozpocząć z nami współpracę?

Chętnie przedstawimy Ci naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz przycisk "Proszę o ofertę!" i uzupełnisz znajdujący się tam prosty formularz ofertowy. To tylko pół minuty! Sprawdź nas! Warto!

Przewiń do góry