Dowiedz się, co przygotowaliśmy dla Ciebie na tym blogu!

Koszty przeszłego zatrudnienia pod lupą

koszty przeszłego zatrudnienia pod lupą

Raport aktuarialny z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze, który zawiera uzgodnienie bilansu otwarcia z bilansem zamknięcia wymaga wielu ujawnień. Niektóre pozycje pojawiają się w zasadzie zawsze, np.: koszty bieżącego zatrudnienia, odsetki netto od zobowiązania nettozyski lub straty aktuarialne. Natomiast inne pozycje pojawiają się stosunkowo rzadko, chociażby koszty przeszłego zatrudnienia czy transfery pracowników. W uzgodnieniu pojawiają się także kwoty wypłaconych świadczeń, które Jednostka wypłaciła w analizowanym okresie.

Czym są koszty przeszłego zatrudnienia?

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 19 (MSR 19) koszty przeszłego zatrudnienia wynikają ze zmiany lub ograniczenia programu.

Zmiany programu

Przykłady sytuacji, które stanowią zmianę programu:

  • wprowadzenie nowych świadczeń pracowniczych (np. wprowadzenie nagród jubileuszowych do Regulaminu Wynagradzania),
  • wycofanie pewnych świadczeń pracowniczych (np. rezygnacja z wypłat nagród jubileuszowych),
  • zmiana obowiązujących w firmie świadczeń pracowniczych (np. zmiana wysokości odprawy emerytalno-rentowej z 300% wynagrodzenia na 200% wynagrodzenia).

Także systemowa zmiana wieku emerytalnego traktowana była jako zmiana programu i skutkowała powstaniem kosztów przeszłego zatrudnienia. Ostatni raz w naszym kraju takie okoliczności wystąpiły w 2017 r. (więcej informacji tutaj).

Ograniczenia programu

Zgodnie z MSR 19 ograniczenie programu występuje przy istotnym zmniejszeniu liczby pracowników, których dotyczą świadczenia. Jako przykłady takich zdarzeń standard wymienia m.in.:

  • zamknięcie zakładu,
  • zaniechanie działalności.

Czy koszty przeszłego zatrudnienia pojawiają się zawsze?

Jak wcześniej podkreślono, koszty przeszłego zatrudnienia powstają w wyniku zaistnienia pewnych – jednak niecodziennych – zdarzeń. Nic więc dziwnego, że przy jednej wycenie koszty te mogą się pojawić, a przy kolejnej będą wynosiły 0.
Zupełnie inaczej jest w przypadku kosztów bieżącego zatrudnienia, które są w pełni naturalnym składnikiem zmiany rezerw pomiędzy wycenami, wynikającym po prostu z pracy wykonywanej przez pracowników w danym okresie. Koszty bieżącego zatrudnienia są konsekwencją konieczności przyporządkowania świadczeń do poszczególnych okresów zatrudnienia pracownika w metodzie prognozowanych uprawnień jednostkowych (Projected Unit Credit).

Dodatnie czy ujemne?

Z uwagi na różne okoliczności powstania kosztów przeszłego zatrudnienia mogą one przyjmować zarówno wartość dodatnią jak i ujemną. Dodatnie koszty powstaną na przykład podczas wprowadzenia nowego świadczenia lub zmiany świadczeń na bardziej korzystne dla pracowników (gdy wartość zobowiązania wzrasta). Natomiast ujemne powstaną na przykład w wyniku wycofania świadczenia lub zmiany świadczeń na mniej korzystne dla pracowników (gdy wartość zobowiązania spada).

dodatnie lub ujemne koszty przeszłego zatrudnienia

Chciałbyś rozpocząć z nami współpracę?

Chętnie przedstawimy Ci naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz przycisk "Proszę o ofertę!" i uzupełnisz znajdujący się tam prosty formularz ofertowy. To tylko pół minuty! Sprawdź nas! Warto!

Przewiń do góry