Dowiedz się, co przygotowaliśmy dla Ciebie na tym blogu!

Stopa dyskontowa – a może z rynku korporacyjnego?

analiza stopy dyskontowej

Jednym z kluczowych parametrów określanych na potrzeby wyceny rezerw na świadczenia pracownicze jest stopa dyskontowa. W związku z tym postanowiliśmy bliżej przedstawić zasady jej ustalania.

Wymogi standardów

Zgodnie z par. 83 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 19 (MSR 19), stopę dyskontową ustala się na podstawie rynkowych stóp zwrotu z wysoko ocenianych obligacji przedsiębiorstw. Jednak jeśli w odniesieniu do danej waluty nie istnieje dobrze rozwinięty rynek takich obligacji, to należy zastosować rynkowe stopy zwrotów z obligacji skarbowych. Ponadto w myśl ww. paragrafu, termin wykupu obligacji przedsiębiorstw lub obligacji skarbowych powinien być zgodny z szacunkowym terminem realizacji zobowiązań z tytułu wycenianych świadczeń.

Co oferuje rynek obligacji przedsiębiorstw?

Korzystając z danych Catalyst postanowiliśmy sprawdzić, czy aktualnie istnieją obligacje przedsiębiorstw adekwatne do wymogów MSR 19 w odniesieniu do stopy dyskontowej. Przeanalizowaliśmy kolejne kryteria.

Termin wykupu

Wśród obligacji notowanych na GPW oraz BondSpot, możemy znaleźć zaledwie kilkunastu emitentów obligacji korporacyjnych o terminie zapadalności minimum 5 lat.

Jakość

Zgodnie z ogólną praktyką, za obligacje korporacyjne wysokiej jakości (z ang. high quality corporate bonds, HQCB) uznawane są obligacje korporacyjne z ratingiem AAA lub AA. Rating można ustalić korzystając ze źródeł takich jak www.eurorating.com, bieżącej prasy biznesowej czy też bezpośrednio ze stron poszczególnych firm.

Rating tych kilkunastu interesujących nas emitentów obligacji korporacyjnych zebraliśmy w zestawieniu:

rating emitentów obligacji korporacyjnych

Zatem na dzień opracowania postu jedynie dwa podmioty mają rating na poziomie AAA lub AA. Są to EUROPEJSKI BANK oraz KRUK.

Płynność

Z kolei dostępne obligacje tych dwóch emitentów prezentujemy poniżej:

rentowności obligacji wybranych emitentów

Jak widać obligacje KRUK zapadają dość szybko. Natomiast łatwo można sprawdzić, że te emitowane przez EUROPEJSKI BANK nie są płynne.

Wnioski – stopa dyskontowa tylko z rynku obligacji skarbowych

Powyższa analiza potwierdza, że na potrzeby ustalania stopy dyskontowej do wyceny rezerw, polski rynek obligacji korporacyjnych wysokiej jakości nie jest wystarczająco głęboki. Dlatego też w Polsce standardem jest ustalanie dyskonta na podstawie rentowności Obligacji Skarbu Państwa.

Zachęcamy także do przeczytania na naszym blogu poprzedniego wpisu na temat zmian wysokości stopy dyskontowej w ostatnim okresie.

Chciałbyś rozpocząć z nami współpracę?

Chętnie przedstawimy Ci naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz przycisk "Proszę o ofertę!" i uzupełnisz znajdujący się tam prosty formularz ofertowy. To tylko pół minuty! Sprawdź nas! Warto!

Przewiń do góry