Standardy rachunkowości i nota do sprawozdania

Wyceny aktuarialne rezerw na świadczenia pracownicze przygotowujemy w oparciu o standardy rachunkowości, którymi posługują się nasi Klienci. W szczególności może to być:

 • UoR, tj. Ustawa o rachunkowości,
 • KSR 6, tj. Krajowy Standard Rachunkowości nr 6,
 • MSR 19, tj. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19,
 • KSA 1, tj. Krajowy Standard Aktuarialny nr 1,
 • US GAAP, tj. US Generally Accepted Accounting Principles,
 • FAS, tj. Financial Accounting Standards Board.

Niektóre z tych standardów są bardziej restrykcyjne co do ujmowania zmian rezerw, inne mniej. Niektóre z nich wymagają znacznie szerszych ujawnień niż inne.

Jak obszerna ma być nota do sprawozdania finansowego?

W zależności od obowiązującej u danego Klienta polityki rachunkowości, a w konsekwencji od standardu rachunkowości, którym się rozlicza, nota do sprawozdania finansowego będzie inna. Dokładniej, będzie ona zawierała więcej lub mniej z poniższych ujawnień:

sprawozdanie finansowe w segregatorach
 • rozbicie rezerw na
  • część krótkoterminową i długoterminową,
  • osoby,
  • działy (np. MPK tj. Miejsca Powstawania Kosztów),
 • przypisanie rezerw do kolejnych lat w przyszłości,
 • analiza wrażliwości na:
  • wzrosty wynagrodzeń,
  • wzrost wynagrodzenia minimalnego,
  • dyskonto,
  • mobilność,
  • prawdopodobieństwo inwalidztwa,
 • księgowanie zmian rezerw:
  • w wyniku,
  • w innych całkowitych dochodach,
 • analiza zmiany rezerw od Bilansu Otwarcia:
  • koszty bieżącego i przeszłego zatrudnienia,
  • koszty odsetek,
  • wypłacone świadczenia,
  • zyski i straty aktuarialne,
 • kluczowe parametry wyceny:
  • prognozowe wzrosty podstaw świadczeń,
  • poziom dyskonta,
  • zastosowane tablice trwania życia (TTŻ) wraz z zastosowanym przez aktuariusza tzw. mnożnikiem śmiertelności,
  • parametry modelu rotacji pracowników.

Wszystko to dostępne w naszym Kalkulatorze Rezerw

Warto dodać, że nasz aktuarialny Kalkulator Rezerw, który udostępniamy naszym Klientom GRATIS jako dodatek do tradycyjnej wyceny (tzn. do raportu z podpisem licencjonowanego aktuariusza) w okamgnieniu przygotuje każde z powyższych zestawień. Dołączamy je do raportu papierowego, PDFa oraz udostępnimy w pliku Excel

Chciałbyś rozpocząć z nami współpracę?

Chętnie przedstawimy Ci naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz przycisk "Proszę o ofertę!" i uzupełnisz znajdujący się tam prosty formularz ofertowy. To tylko pół minuty! Sprawdź nas! Warto!

Przewiń do góry