Dowiedz się, co przygotowaliśmy dla Ciebie na tym blogu!

Krajowy Standard Aktuarialny nr 1 uchwalony

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy (PSA) uchwalił pierwszy Krajowy Standard Aktuarialny nr 1/2015 „Wycena zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych” (KSA 1). Został on przygotowany przez roboczą grupę działającą w ramach PSA, o czym pisaliśmy w jednym z poprzednich wpisów.

W związku z tym oczekuje się, że stosowanie Standardu przez aktuariuszy będzie skutkowało jeszcze bardziej rzetelnymi wycenami rezerw. Po drugie powinno to spowodować w miarę możliwości jednolite ich raportowanie. Co za tym idzie, celem jest uzyskanie wyższego komfortu wśród odbiorców usług aktuarialnych oraz kompletność ujawnień w raportach.

uchwalenie Krajowego Standardu Aktuarialnego

Co określa standard KSA 1?

Standard określa reguły postępowania przy wycenie zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych zaklasyfikowanych przez Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 jako świadczenia po okresie zatrudnienia i inne długoterminowe świadczenia pracownicze.

Warto podkreślić, że polskie standardy rachunkowości (w tym KSR 6) odsyłają do MSR 19 w kwestiach, których same nie precyzują. W konsekwencji tego KSA 1 ma także bezpośredni wpływ na wszystkie wyceny, które dokonywane są tylko w oparciu o Ustawę o rachunkowości i Krajowy Standard Rachunkowości nr 6.

Poza tym przypomnijmy, że do świadczeń wymienionych powyżej należą m.in.

  • odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne,
  • odpisy na ZFŚS (w części przeznaczonej dla obecnych i przyszłych emerytów),
  • nagrody jubileuszowe.

W konsekwencji uchwalony Krajowy Standard Aktuarialny nr 1/2015 jest w mocy w stosunku do wycen większości obowiązujących w Polsce świadczeń pracowniczych. Oznacza to, że waga omawianego dokumentu jest duża.

Krajowy Standard Aktuarialny nr 1 a minimalne obowiązkowe raportowanie

W KSA 1 szczegółowo zaprezentowane są minimalne wymagania, jakie powinien spełniać profesjonalny raport aktuarialny. Ponadto oddzielnie doprecyzowano elementy raportu zgodnego z wymogami KSR 6 oraz z MRS 19. Jest to szczególnie ważne, gdyż pozwala klientom samodzielnie sprawdzić czy ich raport zawiera wszystkie te ujawnienia. Dodatkowo znacznie ułatwia im księgowanie czy analizę zmiany rezerw.

Aby upewnić się czy Twój raport zawiera wszystkie wymagane przez KSA 1 ujawnienia, wejdź na naszą stronę, w której opisujemy, jakie elementy powinny znaleźć się w raporcie aktuariusza.

Gdzie można znaleźć Krajowy Standard Aktuarialny nr 1?

Standard można znaleźć na stronie PSA i bez konieczności posiadania tam specjalnego konta ściągnąć w formie PDF.

Chciałbyś rozpocząć z nami współpracę?

Chętnie przedstawimy Ci naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz przycisk "Proszę o ofertę!" i uzupełnisz znajdujący się tam prosty formularz ofertowy. To tylko pół minuty! Sprawdź nas! Warto!

Przewiń do góry