Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

W związku z art. 13 i/lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, Halley.pl Aktuariusze Sp. z o.o. jako Administrator realizuje obowiązek informacyjny wynikający z RODO przy pomocy poniższych bloków informacyjnych.

Dla kontrahentów i potencjalnych kontrahentów

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych (imię, nazwisko, email i telefon – krótko: „Dane kontaktowe”) jest Halley.pl Aktuariusze Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szymanowskiego 6/3, 51-609 Wrocław – pełne namiary kontaktowe dostępne tutaj.
 2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO na Administratorze nie ciążył obowiązek wyznaczenia inspektora danych osobowych.
 3. Źródłem pochodzenia Danych kontaktowych jest bądź osoba, której dane dotyczą, bądź ich pierwotny administrator (np. Pana/i pracodawca), który przekazał nam te dane w związku z zawarciem, realizacją, lub procesem prowadzącym do zawarcia nowej umowy.
 4. Dane kontaktowe są przetwarzane w celu wykonywania czynności mających na celu przedstawienie propozycji ofertowej w celu zawarcia umowy, a następnie jej realizacji, a podstawa prawna ich przetwarzania wynika z RODO: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 5. Dane kontaktowe przetwarzane są w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami, śledzenia opłacania faktur, aktualizacji, odnowienia, rozszerzenia, złożenia propozycji zakresu nowej umowy oraz ewentualnej windykacji należności, a podstawa prawna ich przetwarzania wynika z RODO: Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
 6. Dane kontaktowe przetwarzane są w celu spełnienia wymogów prawnych w zakresie księgowości, takich jak wystawienie faktury, oraz dla potrzeb dokumentacyjnych w trakcie kontroli przez organy administracji państwowej (takie jak Urząd Skarbowy, ZUS, GUS), a podstawa prawna ich przetwarzania wynika z RODO: Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 7. Dane kontaktowe mogą być udostępnione upoważnionym pracownikom Administratora, księgowości, biuru podawczemu korespondencji lub kurierowi w celach, o których mowa w poprzednich punktach.
 8. Dane kontaktowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Dane kontaktowe będą przechowywane do ustania ich przydatności, nie krócej niż 5 lat po zakończeniu umowy. Planowany termin zakończenia ich przetwarzania może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami umowy.
 10. Przysługuje Panu/i prawo: dostępu do Danych kontaktowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 11. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie Danych kontaktowych narusza przepisy RODO.
 12. Podanie Danych kontaktowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Niepodanie Danych kontaktowych implikuje brak możliwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz brak możliwości podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy i jej późniejsze realizacji.
 13. Dane kontaktowe nie będą przetwarzane dla celów podejmowania decyzji, która opierałaby się wyłącznie na zautomatyzowanym ich przetwarzaniu, w szczególności nie będą przetwarzane dla celów profilowania.

Dla kandydatów do pracy lub praktyk

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych („Dane osobowe”) jest Halley.pl Aktuariusze Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szymanowskiego 6/3, 51-609 Wrocław – pełne namiary kontaktowe dostępne tutaj.
 2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO na Administratorze nie ciążył obowiązek wyznaczenia inspektora danych osobowych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z procesem rekrutacji lub rozpatrzenia kandydatury na praktykę w naszej Spółce, a podstawa prawna ich przetwarzania wynika z RODO: Zgoda wyrażona dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami, także w przypadku negatywnego rozpatrzenia Pana/i kandydatury w ramach obecnego procesu rekrutacji, ale możliwości zgłoszenia się do Pana/i przez Administratora w ramach kolejnej rekrutacji, a podstawa prawna ich przetwarzania wynika z RODO: Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym pracownikom Administratora, księgowości, kadrom, biuru podawczemu korespondencji lub kurierowi w celach, o których mowa w poprzednim punkcie.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane 5 lat po zakończeniu procesu rekrutacji lub krócej, w przypadku wycofania zgody. Planowany termin zakończenia ich przetwarzania może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami.
 8. Przysługuje Panu/i prawo: dostępu do Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Ewentualne wycofanie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Danych osobowych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozparzenia Pana/i kandydatury w procesie rekrutacji i ewentualnych późniejszych praktyk. Niepodanie Danych osobowych implikuje brak możliwości uruchomienia procesu rekrutacji.
 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane dla celów podejmowania decyzji, która opierałaby się wyłącznie na zautomatyzowanym ich przetwarzaniu, w szczególności nie będą przetwarzane dla celów profilowania.

Chciałbyś rozpocząć z nami współpracę?

Chętnie przedstawimy Ci naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz przycisk "Proszę o ofertę!" i uzupełnisz znajdujący się tam prosty formularz ofertowy. To tylko pół minuty! Sprawdź nas! Warto!

Przewiń do góry