Wycena instrumentów finansowych. Akcje Fantomowe

Zespół halley.pl wykonał wiele niezależnych wycen instrumentów finansowych, praw i zobowiązań. Wyceny te były wykonywane na najróżniejsze potrzeby, w tym: księgowe, jak i na potrzeby negocjacji z innym podmiotem. Każdorazowo nasze opinie są podpisywane przez naszych aktuariuszy, którzy są wpisani do rejestru aktuariuszy prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przygotowywaliśmy również zaawansowane analizy ryzyka i wrażliwości instrumentów pochodnych (w tym oczywiście wskaźniki greckie)  i całych pozycji portfela.

Niezależna wycena opcji, kontraktów, obligacji, akcji fantomowych i innych instrumentów

Wyceny na potrzeby księgowe wykonujemy w oparciu i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i niektórymi innymi standardami. W szczególności mamy szerokie doświadczenie w wycenach opcyjnych programów motywacyjnych zgodnie z MSSF 2 (IFRS 2), a tym programy oparte o obligacje zamienne oraz akcje fantomowe. Wyceniamy również instrumenty finansowe zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 39 (IAS 39) ( i zgodnie z jego następnikiem MSSF 9 / IFRS 9).

Przeprowadzamy również wyceny kredytów, obligacji, pożyczek itd zgodnie z metodologią skorygowanej ceny nabycia. Nasze raporty w tej dziedzinie są stawiane jako wzór przez audytorów. Wyceny są przeprowadzane zarówno w oparciu o przepisy polskie, jak i standardy międzynarodowe (zamortyzowany koszt).

Chciałbyś rozpocząć z nami współpracę?

Chętnie przedstawimy Ci naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz przycisk "Proszę o ofertę!" i uzupełnisz znajdujący się tam prosty formularz ofertowy. To tylko pół minuty! Sprawdź nas! Warto!

Przewiń do góry