Halley.pl świadczy usługi aktuarialne od roku 2006. Doradzaliśmy wielu firmom, w tym spółkom giełdowym i instytucjom państwowym. Nasze raporty w zakresie rezerw na świadczenia pracownicze wypracowały sobie solidną markę wśród klientów polskich i zagranicznych (w tym wielu spółek giełdowych), a przede wszystkim organów kontrolnych. Jesteśmy autorami pierwszego w Polsce prostego kalkulatora rezerw na świadczenia pracownicze i komercyjnego aktuarialnego profesjonalnego systemu do wyliczeń rezerw na świadczenia pracownicze, którego wyniki poświadczają nasi aktuariusze. Poniżej przedstawiamy sylwetki naszych głównych konsultantów
 

Aktuariusz dr inż. Przemysław Klusik, CRSA

Doświadczenie zdobywał w towarzystwach ubezpieczeń Grupy Concordia, gdzie początkowo był specjalistą, a potem kierował Biurem Aktuarialnym towarzystwa CW TUW. Od roku 2005 działa jako niezależny ekspert dla instytucji państwowych i spółek (od 2006 roku pod marką halley.pl) z zakresu instrumentów pochodnych, aktuariatu oraz metod programistycznych.
 
Jest członkiem rzeczywistym Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy (CRSA). Złożył również 7 z 12 egzaminów amerykańskiego stowarzyszenia aktuarialnego Casualty Actuarial Society. Pomagał tworzyć towarzystwa ubezpieczeniowe od podstaw (w tym Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych), włącznie ze zdobywaniem licencji ubezpieczeniowej.
 
Obronił pracę doktorską „Strategie zabezpieczające instrumenty pochodne”. Ukończył z wyróżnieniem Wydział PPT Politechniki Wrocławskiej na specjalności matematyka finansowa i ubezpieczeniowa. Część studiów aktuarialnych odbył w Irlandii. Były stypendysta MEN.
 
Prowadzi autorski kurs „Inżynieria finansowa” i „Dynamiczne zabezpieczenie instrumentów pochodnych” dla studentów sekcji zastosowań matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
 

Aktuariusz dr n. mat. Paweł Kawa

Doświadczenie aktuarialne zdobywał głównie jako aktuariusz halley.pl, pracując głównie przy modelowaniu aktuarialnym na potrzeby taryfikacji ubezpieczeń życiowych oraz przy wycenach i analizach skomplikowanych instrumentów finansowych i zobowiązań.
 
Ukończył z wyróżnieniem matematykę na UWr. Jego praca magisterska zdobyła pierwszą nagrodę w ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Studencką Pracę z Matematyki im. Józefa Marcinkiewicza, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Matematyczne. Dawał odczyty w wielu zagranicznych prestiżowych ośrodkach (np. Kyoto University, Japonia; University of Florida, USA; National University of Singapore, Singapur). Był dwukrotnym stypendystą Ministra Edukacji Narodowej, a także stypendystą Prezesa Rady Ministrów RP.
 
Doktoryzował się w zakresie nauk matematycznych w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
 
Oprócz konsultingu prowadzi szkolenia oraz wykłada na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu nowoczesnej matematyki aktuarialnej i finansowej, metod programistycznych oraz powiązanych narzędzi informatycznych.