Oferta naszego biura aktuarialnego dla pracodawców

Darmowy kalkulator rezerw online, który oferuje nasze biuro aktuarialne, pozwala poznać orientacyjne wartości najważniejszych rezerw pracowniczych. Uzyskane w ten sposób szacunki nie powinny być jednak stosowane do celów księgowych, raportowych, sprawozdawczych ani zarządczych. Dołożyliśmy starań, aby wyniki obliczeń online były zbliżone do wartości prawidłowych. Należy jednak pamiętać, że kalkulator online dokonuje estymacji rezerw dla "statystycznego zakładu pracy", co w zależności od specyfiki działalności przedsiębiorstwa i jego dotychczasowych doświadczeń, może prowadzić do niedoszacowań lub przeszacowań. Dlatego nasze biuro aktuarialne nie może gwarantować i nie gwarantuje poprawności rezerw wyznacznych online, jeśli nie przeprowadzicie Państwo z nami konsultacji i ewentualnej korekty potwierdzonej podpisem jednego z naszych aktuariuszy.

Oferujemy profesjonalną konsultację i wyznaczenie rezerw na odprawy rentowe, emerytalne i pośmiertne zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Wyznaczamy także pozostałe typy rezerw, w szczególności rezerwy na nagrody jubileuszowe. Sprawozdania naszego biura były wielokrotnie audytowane.

W zależności od rodzaju zlecenia do wykonania obliczeń potrzebny jest inny zestaw danych. Standardowo podstawą wykonania obliczeń są następujące informacje:

  • dane o wieku, płci, stażu i dochodach pracowników (takie jak używane w kalkulatorze rezerw),
  • dane o mobilności, i wzroście dochodów w firmie (takie jak używane w kalkulatorze rezerw),
  • zasady wypłacania świadczeń, jeśli są one różne od standardowych (przydatny jest tu wyciąg np. z porozumienia płacowego lub układu zbiorowego),
  • dane o przypadkach inwalidztwa i zgonach pracowników firmy z ostatnich kilku lat,
  • informacja czy rezerwa była wyznaczana w poprzednich latach i opis metody jej wyznaczania,
  • informacja o planach restrukturyzacji firmy, jeśli zmiany takie wpłyną na strukturę zatrudniena.